Valerius De Saedeleer... achterna 

In Maarkedal stonden de maanden september en oktober 2014 in het teken van kunstschilder Valerius De Saedeleer en dit in het kader van het Leader-project (Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling) "In het spoor van Valerius". 

Valerius De Saedeleer woonde van 1921 tot 1937 in Etikhove, deelgemeente van Maarkedal. Via diverse activiteiten toonde Maarkedal aan dat "cultuur" bij het dagelijkse leven hoort. In dat kader werd op vrijdag 26 september 2014 het boek "Valerius De Saedeleer ... achterna" van auteur Jozef Bourdeaudhui voorgesteld. 

Dit boek was immers de aanleiding tot de organisatie van het volledige project. Het boek is een heemkundige biografie, waarbij vooral de kunstenaar als mens, omringd door zijn familie en zijn vrienden-kunstenaars wordt belicht. In zijn voorwoord schrijft ereburgemeester van Maarkedal, Peter Thienpont: "Het boek dat u gaat lezen, leert Valerius kennen zoals hij geleefd heeft. U wordt meegevoerd langs zijn vele woonplaatsen, u kijkt mee in zijn onmiddellijke omgeving: zijn groot gezin, zijn vrienden, zijn kennissen, zijn mecenassen en sponsoren en u leest mee in zijn persoonlijke briefwisseling."

 Het boek is als een samengestelde puzzel waarbij de stukjes door de auteur in mekaar werden gepast, nieuwe, vaak onbekende elementen werden aangebracht, die tot vandaag nergens werden gezien of gepubliceerd, vaak ook omdat ze er bij "kunstpublicaties" niet steeds toe doen, maar bij een heemkundige biografie zeker naar waarde kunnen worden geapprecieerd. Talrijk zijn dan ook de citaten, aangehaalde bronnen, bewijsstukken en dikwijls exclusief fotomateriaal die elke bewering staven. 

Deze biografie is chronologisch opgebouwd volgens zijn verschillende verblijfplaatsen. Foto's van werken van de kunstenaar zijn als illustratie per hoofdstuk toegevoegd. In een nawoord geeft Piet Piron, achterkleinzoon van Valerius, enkele persoonlijke indrukken weer die het boek bij hem nalieten.

 Deze heemkundige biografie over Valerius De Saedeleer en zijn omgeving telt 320 bladzijden, bevat meer dan 300 foto's, en is gedrukt in kleur op glanzend papier en voorzien van een harde omslag. Het formaat is 21 x 29,7 cm. Het boek kan worden besteld door overschrijving van 40€ op rekening nummer BE80 7475 1604 5077  van de Heemkundige Kring Businarias Maarkedal met vermelding "boek De Saedeleer". Het boek kan dan afgehaald worden in het documentatiecentrum in het gemeentehuis te Maarkedal (Etikhove) elke laatste zondag van de maand tussen 9 en 12 uur.  Indien U het boek toegestuurd wenst te krijgen komen er 10 € portkosten bij.