De Sint-Britiuskerk te Etikhove

In het voorjaar 2002 verscheen het eerste boek uitgegeven door de Heemkundige Kring Businarias. Het werk van bestuurslid Jozef Bourdeaudhui is om meer dan één reden verdienstelijk. Op basis van grondig archiefonderzoek brengt de auteur een gedetailleerd overzicht van de bouwgeschiedenis van "De Sint-Britiuskerk te Etikhove". 

Veel aandacht besteedt hij aan de grootscheepse verbouwing en uitbreidingscampagne van de kerk welke tijdens de periode 1768-1777 en 1837-1844 plaats vond. Hij geeft toelichting bij de evolutie van het grondplan, de gebruikte materialen, inrichting en verfraaiing van het interieur. De geschiedenis van een kerk houdt meer in dan een opsomming van de administratieve bouwdossiers. Het is ook een sociale geschiedenis van een hoofdzakelijk lokale gemeenschap waarbij de inbreng van de verschillende actoren die bij het wel en het wee van de parochie betrokken waren tot uiting komt. Denken we aan de parochiepriesters, de leden van het kerkbestuur, de burgemeester en de leden van de gemeenteraad, de hogere geestelijke overheid, de "kleine en grote" geldschieters, architecten en ingenieurs, talrijke aannemers en ambachtslui, de koster-organist en de vele parochianen. 

Met het werk van Jozef Bourdeaudhui wordt opnieuw een bijdrage geleverd aan de plaatselijke geschiedschrijving, welke belangrijk is voor de identiteit van onze gemeenschap. In kleine landelijke gemeenten is het erfgoed uiteraard heel beperkt. De wind- en watermolens, enkele oude hoeven en niet in het minst de kerken vormen de hoofdbrok van onze monumenten. 

Onze inwoners vermoeden nauwelijks welke geschiedenis er in die gebouwen schuilgaat. Dit boek wil een leemte opvullen, wil ons de kerk van Etikhove beter leren kennen en haar geschiedenis achterhalen. Het toont op een voorbeeldige wijze aan dat historische monumenten dragers zijn van informatie. 

De auteur heeft de informatie verzameld, geordend en geïnterpreteerd en alles tot een leesbaar geheel te boek gesteld. Opnieuw wordt het bewijs geleverd dat een gedreven hobbyist evengoed waardevol werk kan afleveren. We hopen dat vele mensen het boek met grote belangstelling zullen lezen en dan ook de kerk met oog voor detail zullen bekijken en appreciëren. Bart De Baere, directeur van het Museum voor Hedendaagse Kunst te Antwerpen, zegt in een interview met De Standaard van 30 december 2001: "Zorg voor het erfgoed reikt verder dan de restauratie van kunstwerken of het bijhouden van een archief. Erfgoed moet beleefd worden, het moet een deel van de mensen zijn". Mag dit boek daartoe een bijdrage leveren. 

Jozef Bourdeaudhui werd geboren te Etikhove op 9 september 1950. Nadat hij in 1972 als bouwkundig ingenieur afstudeerde, nam hij actief deel aan het Etikhoofs verenigingsleven. In de jaren tachtig was hij medestichter en secretaris-schatbewaarder van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer van Maarkedal. Samen met Chris Van Cauwenberghe, zijn echtgenote, deelt hij de passie voor het verzamelen van mineralen en fossielen. Hij is bestuurslid bij BUSINARIAS.