Tijdschrift publicaties

'Het Belfort'

1895 - Het Belfort jg. 10. nr. 2 - Een "Nederlandsch" leesboek de Noord-Nederlandsche minachting voor het Zuid-Nederlands. p 81-92

1895 - Het Belfort. jg. 10. nr. 5 - Opgepast !De Taalpolitie!. Een antwoord op Meert H. Taalpolitie toegepast op 0mer Wattez. p 308-325

1896 - Het Belfort. jg. 11. nr. 12 - 'Een nieuw boek over de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. p 321-338

1897 - Het Belfort, jg. 12, nr. 5,6,8 - Wetenschap en poëzie. pleidooi voor meer kunststreven. p 305-314/404-412/100-107

1898 - Het Belfort, jg. 13 nr. 2 en 3 - Op de baan der kunst, de materiële armoede van veel dichters. p 76-83 en 165-178

1899 - Het Belfort, jg. 14. nr. 2 - Noorsch en Vlaamsch. een vergelijking tussen beide talen. p 89-99

'Het Land'

1911 - Het land. jg. 1. nr. 1 - Germaansche beelden uit de heldensagen. p 42-47

1911 - Het land. jg. 1. Nr. 5 - Beowulf. het oudste der Germaansche heldendichten. p 201-211

'Kunst & Leven'

1902 - Kunst en Leven. jg. 1. nr. 1 - Winterwandeling. p 25-26

'Nederlandsche dicht- en kunsthalle'

1889 - Nederlandsche dicht- en kunsthalle, jg. 12 - De koorknaap (novelle). p 437-456

1890 - Nederlandsche dicht- en kunsthalle, jg. 13 - Boekbeoordelingen Leo Ickx: "Naar de fabriek" en Reimond Stijns Sprokkelingen. p 232-236

1891 - Nederlandsche dicht- en kunsthalle, jg. 14 - Virginie Loveling. Een dure eed. p 500-507

1891 - Nederlandsche dicht- en kunsthalle, jg. 14 - Een Amerikaansch schrijver Edward Bellamy. p 543-552

1892 - Nederlandsche dicht- en kunsthalle, jg. 15 - Pierre Loti. Een letterkundige studie. p 93-106

1892 - Nederlandsche dicht- en kunsthalle, jg. 15 - Een tochtje door Elzas-Lotharingen / Opdracht Aan den vriend en reisgenoot Reimond Stijns. p 36-60

1894 - Nederlandsche dicht- en kunsthalle, jg. 16 - Aan het meer van Lugano. Reisherinneringen door Omer Wattez. p 51-61 (ingekorte versie)

1894 - Nederlandsche dicht- en kunsthalle, jg. 16 - Sacher Masoch. portret van een Klein-Russische auteur. p 248-256

'Onze Stam'

1907 - Onze Stam. jg. 1. nr. 2 - Die Franzosiering des Vlamischen Belgiens. p 89-91

1913 - Onze Stam. jg. 6 nr. 9-10 - Boekbeoordeling - R. De Clercq, Harmen Riels. Een kermisvogel (novelle). p 321-330

'Tijdschrift Willemsfonds'

1900 - Tijdschrift Willemsfonds. jg. 5. nr. 6 - Een begrafenis in Vlaanderen (novelle). p 347-354

1900 - Tijdschrift Willemsfonds, jg. 5 nr. 12 - Een kermisvogel (novelle). p 321-330

1901 - Tijdschrift Willemsfonds. jg. 6. nr. 11 - De nieuwe heer (novelle). p 277-288

1901 - Tijdschrift Willemsfonds. jg. 6. nr. 6 - Schitterende starren (novelle gebaseerd op de schoolstrijd). p 345-355

1902 - Tijdschrift Willemsfonds jg. 7. Nr. 3 - De Zwalm Het landschap van de Zwalmbeek in Zuid-Oost-Vlaanderen. p 221-224

1903 - Tijdschrift Willemsfonds. jr. 8 nr. 5 - Beatrijs (poëzie). p 97-103

1904 - Tijdschrift Willemsfonds. jg. 9. nr. 4 - "Indrukken van de zee" (gedichten - poëzie). p 45-49

'De Vlaamsche Kunstbode'

1906 - De Vlaamsche Kunstbode. jg. 36 - Kleine oorlog in Vlaanderen (novelle). p 145-158

1906 - De Vlaamsche Kunstbode. jg. 36 - In Germaansche landen. Door Tirol. Van Verona naar Bozen, reisschetsen. p 493-503

1907 - De Vlaamsche Kunstbode. jg. 37. nr. 10 - In Germaansche landen. Neurenberg (reisschetsen). p 382-391

1909 - De Vlaamsche Kunstbode. jg. 39. nr. 7 - In Germaansche landen, Lucem. p 309-312

1909 - De Vlaamsche Kunstbode. jg. 39. nr. 11 - Winterwandeling in Zuid Vlaanderen - een liedercyclus. p 457-460

1910 - De Vlaamsche Kunstbode. jg. 40. nr. 1 - Heimat (gedicht) naar t'Duitsch van Albert Traeger.

1910 - De Vlaamsche Kunstbode. jg. 40. nr. 1 - Uit Uilenspiegels rijmkroniek - Hoger Leven. Nijmegen. Kortrijk. Deventer Ned. Congressen

'De Vlaamsche Strijd'

1907 - De Vlaamsche Strijd. jg. 11. nr. 1 - De Coremans-wet. Zeer treurige ballad. Uit Uilenspiegels rijmkroniek. p 3

1907 - De Vlaamsche strijd. jg. 11. nr. 5 - Joris en Josson. Uit Uilenspiegels rijmkroniek der Vlaamsche Beweging. p 1

1909 - De Vlaamsche Strijd. jg. 13. nr. 10 - Pseudo-Romantische Nachtstoet. Hoe de decadentie... uit Uilenspiegels Rijmkroniek.

1911 - De Vlaamsche strijd. jg. 15. nr. 2 - In Vlaanderen, eerst en vooral Vlaming. p 4

1904 - De Vlaamsche Strijd. jg. 8. nr. 8 - De vereenvoudiging van onze spelling. p 2

'Dietsche Warande en Belfort'

1904 - Dietsche Warande en Belfort. jg. 6. nr. 3 - Uit het Nevelingenlied. Siegfrieds uitvaart (poëzie). p 261-264

1914 - Dietsche Warande en Belfort. jg. 15. nr. 3 - Het pauselijk Rekenhof in vroeger eeuwen. p 280-304

'Germania'

1899 - Germania. jg. 1. Februari - Professor Kurth en de Vlaamsche taalbeweging. p 316-321

1899 - Germania, jg. 1. Oktober - Neurenberg (reisschets). p 24-32

1900 - Germania. jg. 2. April - In en om de Vlaamsche Beweging. p 402-415

1900 - Germania. jg. 2. Oktober - Groet aan de Rijn (gedicht). p 402

1900 - Germania. jg. 2. November - De burgers van Groenendale. Een schets. p 93-99

1901 - Germania. jg. 3. April - Eene wereldtaal voor de Vlamingen, Duits als derde taal in België. p 394-403

1901 - Germania. jg. 3. Januari - Op den Rigi - Aus Wouters Jonge Jaren. p 228-238

1901 - Germania. jg. 3. Juli - Bismarck -ter gelegenheid der onthulling van zijn standbeeld: gedicht. p 623

1901 - Germania. jg. 3. Juli - Aan de verfransschers in Vlaanderen: gedicht. p 623-624

1901 - Germania, jg. 3. Oktober - Aan Duitschland (gedicht). p 33

1902 - Germania. jg. 4. Februari - Maart - Germaansche beschaving. p 272-280 / p 338-344

1903 - Germania. jg. 5, April - Siegfried (uit Germaansche Beelden - poëzie). p 409-412

1902 - Germania. jg. 5. December - Duitsche balladen. p 161-165

1903 - Germania. jg. 5, Juli - Hilde (uit Germaansche Beelden). p 613-616

1902 - Germania. jg. 5. Oktober - Redevoering uitgesproken te Kortrijk 20-23 aug 1902 Ned. Letterkundig Congres. p 22-30

1904 - Germania. jg. 6, Januari - Duitsche ballade.- Lenore (Burger). p 225-229

1904 - Germania. jg. 6. Mei-Juni - Over "Germaansche Beelden". p 457-469 / p 544-561

1903 - Germania. jg. 6. Oktober - De Vlamingen in het Walenland. Het land van Doornik. p 14-27

1905 - Germania. jg. 7. Juni - Duitsche Balladen - Ridder Toggeburg, Schiller. p 356-359

1905 - Germania. jg. 7. Juni - Schiller - Vizioenen. p 359-360

1905 - Germania. jg. 7, Maart - Duitsche Balladen. p 165-168 en p 167-168

1905 - Germania. jg. 7. Mei - Uit Dietsche sagen en sproken, Lohengrin - De Zwaanridder. p 286-294

1905 - Germania. jg. 8. December - Bij Beethovens graf te Wenen. p 664-672

1906 - Germania. jg. 8, Januari - Vlaamsch-Germaansch of Vlaamsch-Europeesch? p 695-708