Jaargang 2 - 1998

januari 1998

Voorwoord (Marc Vuylsteke).
In memoriam Omer Van Welden (Dirk De Merlier).
Vertelsels bij de Leuvense stove (Paul Baekeland).
Maarke in vroegere tijden (Daniel Wieme).
Het Land tussen Marke en Ronne (Marc Vuylsteke).
Uitreiking "Oorkonde voor Geslaagde Restauraties" (Marc Vuylsteke).
Vuylstekeara (Marc Vuylsteke).
Het protestantisme in onze streek (Edgard van Droogenbroeck).
De guillotine: machine van de revolutie (Fanny Langie).
Een zonderling voorval! (Paula De Tavernier).
Bezoek aan het Rijksarchief te Rijsel (Fanny Langie).
Speculaties en zekerheden rondom de Romansmolen te Maarke (Clothaire De Deken).

mei 1998

Vertelsels bij de Leuvense stove (Paul Baekeland).
Het protestantisme in onze streek (Marc Vuylsteke).
Nog over de Geuzenpaternoster (Edgard van Droogenbroeck).
Mère Placide, zuster van Liefde van Jezus en Maria (Dirk De Merlier).
De Kelten in Vlaanderen (Fanny Langie).
Een dorpsfiguur zoals er tegenwoordig geen meer geboren worden (Adelin De Zaeytijdt).
Een vechtpartij in de Nukerkse kerk eind vorige eeuw (Marc De Venter).
Brouwerij De Donder (Marc Vuylsteke).
Moord op de Koppenberg (Fanny Langie).
Onze vier deelgemeenten rond 1958 (Marc Vuylsteke).

september 1998

Vertelsels bij de Leuvense stove (Paul Baekeland).
Een dorpsfiguur zoals er tegenwoordig geen meer geboren worden.
Maarke in de Middeleeuwen (Daniel Wieme).
De smokkelroute in het etappengebied (Adelin De Zaeytijdt).
Schilderijen in de kerk van Etikhove (Marc Vuylsteke).
Drie kinderen lieten het leven rond de molens van Maarkedal (Clothaire De Deken).
Amarant: de bloeiende toneelbond uit Maarke-Kerkem (Paula De Tavernier).
Etichove - klas 1929.
200 jaar geleden: Brigands en Sansculotten in onze streek (Marc Vuylsteke).
Het Protestants kerkje te Etikhove (Marc Vuylsteke).
"... het waeter hetwelcke niemandt deirven en can ..." (Dirk De Merlier).