Contact 


Heemkundige Kring - Businarias


Administratief Centrum 

Nederholbeekstraat 1

9680 Maarkedal


E-mailadres:

informatie@businarias.be


Facebook

Iedere laatste zondag van de maand is het archief toegankelijk in het Administratief Centrum (Gemeentehuis Etikhove - zijingang)

Iedere 2e en laatste zondag van de maand is ook het archief van VVF open.

Lid worden ?

Het lidmaatschap van de Heemkundige Kring Businarias bedraagt:

gewoon lid: € 10,00
steunend lid: € 15,00
erelid: € 30,00

Het gekozen bedrag kan worden overgeschreven op rekeningnummer BE80 7475 1604 5077 (KREDBEBB) met vermelding "lidgeld 20xx-uw naam". Ook voor het bestellen van publicaties  kun je overschrijven op dit nummer met vermelding van de naam van het boek.

Als lid ontvangt U driemaal per jaar het tijdschrift "Businarias". U kan dan ook alle documenten welke zich bevinden in het documentatiecentrum raadplegen.