Jaargang 4 - 2000

januari 2000

Voorwoord (Marc Vuylsteke).
Vertelsels bij de Leuvense stove (Paul Baekeland).
"Petites Histoires" rond Hof te Cattebeke (Clothaire De Deken).
Was mijnheer Pastoor een medicijnman (Jozef Bourdeaudhui).
Guido Gezelle en Omer Wattez (Marc Vuylsteke).
Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (Marc Vuylsteke).
E.H. Kanunnik Frans Desmaele (Marc Vuylsteke).
Coppiezen boer, den barbier (Adelin De Zaeytijdt).
Vrijen en trouwen bij onze voorouders (Antoine Lefever).
Nukerke... en de grondlegger van de Zuidelijke Nederlanden (Didier Depaemelaere).
Seizoenarbeiders in Vlaanderen : grote en kleine geschiedenis (Fanny Langie).

mei 2000

Voorwoord (Marc Vuylsteke).
Vertelsels bij de Leuvense stove (Paul Baekeland).
De Heerlijkheid Kerkem (Daniel Wieme).
Het bezit van het Gentse klooster van Galilea te Etikhove in de 15e eeuw (Karl Van Hoecke).
"Lechwerckers" te Etikhove (Willy Stevens).
Ruiterclub St.-Michel Nukerke (Edmond De Meulemeester).
Nukerke van onder het stof (Antoine Lefever).
Den Beekkant (Adelin De Zaeytijdt).
Vondelingen (Dirk De Merlier).

september 2000

Vertelsels bij de Leuvense stove (Paul Baekeland).
Het zangkoor van de Sint-Britiuskerk in 1928 (Jozef Bourdeaudhui).
Opening Heemkundig en Genealogisch Documentatiecentrum "Ter Maelsaecke" (Antoine Lefever).
Van de Djabs naar café "In 't Neerhof" (Adelin De Zaeytijdt).
De Vlaamse Ardennenvink (Marc Vuylsteke).
De Geschiedenis van de aardappel - deel 1 (Marc Vuylsteke).
Liefdesperikelen in Maarke en Nukerke (Marc Vuylsteke).
Met Omer Wattez op tocht door Schorisse (E.H. Frans De Smaele).