Kroniek van de in 1913 verdwenen protestantse gemeente te Etikhove 

Honderd jaar geleden (in 1913) verdween de protestantse gemeente van Etikhove. Hoezo protestantse gemeente van Etikhove Hebben er dan ooit protestanten gewoond? Onze hedendaagse inwoners weten hoegenaamd zo goed als niets meer over deze andere geloofsgenoten. Nochtans leefden en werkten ze sinds het midden van de zestiende eeuw niet alleen in Korsele maar ook in Etikhove.?

Businarias geeft dan ook het boek "Kroniek van de in 1913 verdwenen protestantse gemeente te Etikhove" uit van auteur Edgard Van Droogenbroeck. Edgard is voorzitter van Familiekunde Vlaanderen-regio Vlaamse Ardennen (VVF-Vlaamse Ardennen). Het uitgebreid archief van deze vereniging is sinds 2000 raadpleegbaar in ons documentatiecentrum in het gemeentehuis. Onze heemkundige kring is bijzonder verheugd dat Edgard zijn werk aan ons toevertrouwd. Zesentwintig jaar geleden belandde hij op de Geuzenhoek te Sint-Maria-Horebeke en maakte er kennis met Willem-Vital Blommaert die jarenlang scriba (secretaris) was van de protestantse kerkenraad en sinds de oprichting in 1989 conservator van het Protestants Historisch Museum. Maandenlang hebben zij samen het rijke archief van de Horebeekse Geuzenhoek doorgenomen, en het is dan ook uit dit archief dat het leeuwenaandeel aan gegevens voor dit boek komt. Hij begeleidt u doorheen de wonderlijke geschiedenis van een groepje mensen die hun leven voor hun geloof veil hadden. Een vergeten groep Etikhovenaren wordt uit de 'vergetelheid' gehaald. 

Het boek,telt 112 bladzijden en kan bekomen worden na het overmaken van 15 € op bankrekening nr. BE80 7475 1604 5077 van Businarias met vermelding "Protestanten Etikhove". Indien U het boek toegestuurd wenst te krijgen komen er 5 € portkosten bij, dus totaal 20 euro. Afhaling boek elke laatste zondag van de maand in het gemeentehuis van Etikhove tussen 9 uur en 12 uur.