Omer Wattez. Een andere kijk op zijn leven en werk.


De heemkundige kring BUSINARIAS uit Maarkedal geeft het nieuwe werk "Omer Wattez - een andere kijk op zijn leven en werk" van hun voorzitter Marc Vuylsteke uit. Het werd voorgesteld door ere-burgemeester Peter Thienpont op vrijdag 9 december 2022 in de kerk van Schorisse.

De naam van Wattez was zo goed als onbekend en dankzij de milieubeweging "Stichting Omer Wattez", nu "Milieufront Omer Wattez" is die naam uit de vergetelheid geraakt. Zo werd zijn naam vereenzelvigd met het milieu en de huidige milieuproblematiek, maar het leven en werk van Wattez is veel ruimer dan dat.

Marc Vuylsteke wil Wattez' interesse die vooral uitging naar de ontvoogding van Vlaanderen en de strijd die gevoerd werd in Vlaamse Beweging in het daglicht stellen. Sinds 2005 deed hij onderzoek naar het leven en werk van Omer Wattez en dit boek is daar het resultaat van.

Het woord vooraf schreef dr. Luc Van Durme, lid van de koninklijke academie voor Taal en Letteren, en hij schrijft: "Marc Vuylsteke is erin geslaagd verschillende periodes in het leven van Wattez in hun eigentijds daglicht te plaatsen waardoor het werk tegelijk een bredere inkijk geeft in wat reilde en zeilde in het Vlaanderen bij de voorlaatste eeuwwisseling... ". Het boek leest als een roman, het leven van Wattez was overigens een onvervalste odyssee op zichzelf.

Het boek kost 30€. Het kan elke laatste zondagvoormiddag van de maand afgehaald worden in het documentatiecentrum, Nederholbeekstraat 1 tussen 9 en 12 uur. Verzending kan ook, de portkosten bedragen 5€.

Het bedrag kan men overschrijven op het rekeningnummer van Businarias : BE80 7475 1604 5077