Jaargang 1 - 1997

januari 1997

Voorwoord met doelstellingen van de Heemkundige Kring Businarias (Marc Vuylsteke).
Ons logo (Clothaire De Deken).
De Heemkundige Kring "Businarias" (Marc Vuylsteke).
Ontspanning, feestvieren, kermissen in 1897 (Marc Vuylsteke).
Maarke-Kerkem, oase van rust (Daniel Wieme).
H. Apollonia en de geutelingen (Fanny Langie).
Geutelingenrecept (Antoine Lefever).
De verrijzenis van de Nieuwe Bossenaarmolen (Dirk De Merlier).
Stenen getuigen rond en in de kerk van Maarke (Clothaire De Deken).
In de rand (Paul Baekeland).
St.-Rochusruiters Schorisse (Marc Vuylsteke).
Toneel te Maarke-Kerkem (Paula De Tavernier).

mei 1997

Voorwoord (Marc Vuylsteke).
Ontspanning, feestvieren en kermissen in 1897 (Marc Vuylsteke).
Van de vélocipède naar de fiets (Dirk De Merlier).
Een schat van woorden - Vertelsels bij de Leuvense stove (Paul Baekeland).
De samenstelling van de bevolking in Maarkedal 1986-1996 (Marc Vuylsteke).
Ordehandhavers in de kerken van Maarkedal (Clothaire De Deken).
Gehuchten van Nukerke volgens de Atlas der Buurtwegen (Marc Vuylsteke).
Omer heeft niets gezien! Omer n'a rien vu! (Dirk De Merlier).

september 1997

Voorwoord (Marc Vuylsteke).
Toneel te Maarke-Kerkem (Paula De Tavernier).
Maarke in de vroegste tijden (Daniel Wieme).
Ordehandhavers in de kerken van Maarkedal (Daniel Wieme).
Enkele toponiemen van Nukerke (Marc Vuylsteke).
Herinneringen van een vroedvrouw (Dirk De Merlier).
Vertelsels bij de Leuvense stove (Paul Baekeland).
De Maagdendaele-hoeve in de Vijverbeekstraat te Schorisse (Marc Vuylsteke).
Gallo-Romeinse aanwezigheid en eventuele opgravingen in regio Maarkedal (Marc De Venter).
Bezoek aan het Provinciaal Archeologisch Museum te Velzeke.seum Velzeke (Fanny Langie).