Brieven van en naar O. Wattez..

Download in pdf, een selectie van brieven van en naar O. Wattez bewaard in het "Letterenhuis" te Antwerpen.