Lezingen

Lezingen gehouden in de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.

1906 - De Nationale opvoeding door de letteren, 1906

          - Hoe zoet Horand zond,

1907 - De sage van den Zwaanridder

1908  - De Germaansche ballade : haar ontstaan en betekenis, 

1909 - De Legende van Tanhauser

1910 - Wonderen der Germaansche wereld

1911 - De Germanen. Hun oorsprong en optreden in de                         geschiedenis

1913 - Over den Germaanschen Oorsprong en de ontwikkeling            der Gotiek

1919 - De School met schriftelijke leergangen

1920 - De Trojaansche legende in de geschiedenis der Franken

         - Tweetalig lager onderwijs voor Brussel en voorsteden, 1

         - William Morris : de oud-germaansche heldensage in de                Engelsche letteren

1921 - Hulde aan Jan van Beers, ter gelegenheid van de                        honderdste verjaring van zijn geboortedag

1922 - De Vlamingen en hunne vaderlandsliefde

1923 - Van muziek tot toonkunst", Ridderdom, kunst en                            letteren in de middeleeuwen  

1924 - Emanuel Hiel herdacht bij de 25e verjaring van zijn                    overlijden      

         - Goethe's eerste en tweede Faust

         - Helgi, een heldenlied uit de Edda

1926 - Onze oudste Germaansche meesterwerken

         - President Wilson als opvoeder in zijne 'War-Addresses'

1927 - Vlaamsche Schrijvers na 1830, reizigers naar het                           Noorden         

         - Vlaanderen en Normandië in vroegere tijden en thans

         - Reisbrieven uit Dietschland en Denemarken

 1928 - Het gebruik van je, jij, jou, jullie in Vlaamsche                                tooneelstukken

1929 - Vertelsels uit de Congoleesche folklore - de fabel van                 Kabundji

1930 - Taal- en woordkunst in het Germaansche heldendicht

1931 - Van de Vlaamsche kust tot de Noorsche fjorden

        - Reisbrieven uit Dietschland en Denemarken

        - Vlaamsche schrijvers na 1830

        - Brieven uit Dietschland en Denemarken

1932 - Goethe : zijn leven en werk, beschouwd door Emil                       Ludwig

         - Schrijf weer Nederlandsch naar aanleiding van het                       onlangs verschenen boek Taalschut van Dr. Ch.F. Haje

         - De Vlaamsche letterkundigen en het                                             "Modern Woordenboek"

1933 - Richard Wagner. Ter gelegenheid van de 50e verjaring               van zijn afsterven

         - Vlaanderen en Bourgondië - reisindrukken, Vlaamse                   Kunst in Frankrijk

1935 - Leven en werk van Isidoor Teirlinck