Heemkundige kring Businarias Maarkedal

IN MEMORIAM 

Onze stichter en voorzitter, Marc Vuylsteke is overleden op 2 mei 2024. Een bibliotheek, een archief en een museum zijn hiermee verloren gegaan. Wij gaan Marc enorm missen.


Marc,

Het kwam allemaal zo onverwacht, zo ongelooflijk zo onomkeerbaar en zo snel. En uw omgeving bleef plots verweesd achter: - uw familie, Joske die u zo steunde in uw vele activiteiten; - de Heemkundige Kring Businarias waarvan uw de immer gedreven stichter-voorzitter was; -Familiekunde Vlaanderen die u zo nauw aan het hart lag; - de Gemeenteraad; - uw partij waarvan u de principes hoog in uw vaandel droeg; - de Heren van Schorisse waar uw inbreng inspirerend was; -tal van verenigingen en groeperingen voor wie u nog een voordracht of lezing gepland had. Een opsomming geven van alles wat u met zoveel enthousiasme ondernam, van uw veelzijdige activiteiten, is onbegonnen werk. U werd hiervoor terecht gelauwerd en bekroond: u werd geridderd in de Leopoldsorde, en u ontving de prestigieuze provinciale Reynaertprijs voor uw heemkundig werk. Marc, wij zullen u niet vergeten. Wie schrijft die blijft. Amper anderhalf jaar geleden werd uw boek, uw opus magnum " Omer Wattez, een andere kijk op zijn leven en werk" voorgesteld. U omarmde Omer Wattez, hij werd uw zielsverwant en uw postume vriend. Ik zie u al samen ergens héél ver op een wolkje aan het discuteren…De afscheidswoorden die destijds (1935) door de Voorzitter van het Algemeen Nederlands Verbond bij de begrafenis van Wattez werden uitgesproken zijn perfect op u toepasbaar:

"Wij brengen hier een eregroet aan de gedachtenis van een stam-Vlaming, wakkere verdediger van onze taal en van ons cultureel bezit. Een man die gehecht was aan het kleinere vaderland, aan de heerlijke golvende streek, de Vlaamse Ardennen.

Marc, merci voor alles. Als bedanking en als hommage geven wij u graag nog een laatste daverend applaus.

Peter Thienpont.


In Maarkedal kent iedereen de Bossenareheuvel, het is één van de hoogste punten, centraal gelegen in onze gemeente. Hier werd enkele jaren geleden opnieuw een staakmolen opgericht. Van hieruit bekijken we het uitgestrekte open landschap in het midden van de Vlaamse Ardennen. De Bossenare gaf de naam aan de in 1997 opgerichte heemkundige kring.

Het toponiem "Bossenare", vermoedelijk Gallo-Romeins, eventueel Romaans uit de merovingische tijd, stamt van het Latijnse "buxinarias". In 1063 komt de naam "Businarias" voor het eerst voor. Later, in 1272, vinden we in het renteboek van het hospitaal van Oudenaarde de vermelding "Bosseneere" en in het register "De weeskamer van Pamele" staat in 1535 "te bosseneere".

Businarias heeft aandacht zowel voor volkskunde, demografie, genealogie, naamkunde als geschiedkunde. Het gelijknamige tijdschrift verschijnt drie keer per jaar (januari, mei en september). Hierin verschijnen artikels die handelen over de hierboven vermelde onderwerpen. 

Bestuur Businarias

  • Interim Voorzitter : Jozef Bourdeaudhui
  • Secretaris : Paula Vander Mijnsbrugge
  • Schatbewaarder en lay-out tijdschrift : Rudi Van Paemel
  • Archiefverantwoordelijken : Erwin Anckaert - Xavier Versmessen
  • Webmaster : Xavier Versmessen
  • Andere bestuursleden : Dirk De Rouck - Hendrik Declercq - Clothaire De Deken - Roger De Tavernier Roger Lodens - Rudi Van Den Eeckout - Johan Vanhuffel - Peter Thienpont