OMER WATTEZ - EEN ANDERE KIJK OP ZIJN LEVEN EN WERK                    door Marc Vuylsteke

De heemkundige kring BUSINARIAS uit Maarkedal geeft het nieuwe werk "Omer Wattez - een andere kijk op zijn leven en werk" van hun voorzitter Marc Vuylsteke uit. Het wordt voorgesteld door ere-burgemeester Peter Thienpont op vrijdag 9 december om 19 uur in de kerk van Schorisse.

De naam van Wattez was zo goed als onbekend en dankzij de milieubeweging Stichting Omer Wattez, nu Milieufront Omer Wattez is die naam uit de vergetelheid geraakt. Zo werd zijn naam vereenzelvigd met het milieu en de huidige milieuproblematiek, maar het leven en werk van Wattez is veel ruimer dan dat.

Marc Vuylsteke wil Wattez' interesse die vooral uitging naar de ontvoogding van Vlaanderen en de strijd die gevoerd werd in Vlaamse Beweging in het daglicht stellen. Sinds 2005 deed hij onderzoek naar het leven en werk van Omer Wattez en dit boek is daar het resultaat van.

Het woord vooraf schreef dr. Luc Van Durme, lid van de koninklijke academie voor Taal en Letteren, en hij schrijft: Marc Vuylsteke is erin geslaagd verschillende periodes in het leven van Wattez in hun eigentijds daglicht te plaatsen waardoor het werk tegelijk een bredere inkijk geeft in wat reilde en zeilde in het Vlaanderen bij de voorlaatste eeuwwisseling... Het boek leest als een roman, het leven van Wattez was overigens een onvervalste odyssee op zichzelf.

Het boek kan tot 30 oktober in voor verkoop aangekocht worden voor € 25 en de namen van de voorintekenaars worden achteraan in het boek opgenomen. Nadien € 30. Het kan meegenomen worden op de avond van de voorstelling of het kan elke zondagvoormiddag afgehaald worden in het documentatiecentrum, Nederholbeekstraat 1 tussen 9 en 11.30 uur, eventueel tijdens de week maar dan op afspraak. (ter.maelsaecke@skynet.be) De eventuele portkosten bedragen € 5.

Het bedrag kan men overschrijven op het rekeningnummer van Businarias BE80 7475 1604 5077


In Maarkedal kent iedereen de Bossenareheuvel, het is één van de hoogste punten, centraal gelegen in onze gemeente. Hier werd enkele jaren geleden opnieuw een staakmolen opgericht. Van hieruit bekijken we het uitgestrekte open landschap in het midden van de Vlaamse Ardennen. De Bossenare gaf de naam aan de in 1997 opgerichte heemkundige kring.

Het toponiem "Bossenare", vermoedelijk Gallo-Romeins, eventueel Romaans uit de merovingische tijd, stamt van het Latijnse "buxinarias". In 1063 komt de naam "Businarias" voor het eerst voor. Later, in 1272, vinden we in het renteboek van het hospitaal van Oudenaarde de vermelding "Bosseneere" en in het register "De weeskamer van Pamele" staat in 1535 "te bosseneere".

Businarias heeft aandacht zowel voor volkskunde, demografie, genealogie, naamkunde als geschiedkunde. Het gelijknamige tijdschrift verschijnt drie keer per jaar (januari, mei en september). Hierin verschijnen artikels die handelen over de hierboven vermelde onderwerpen.